Digitaal factureren

Veel klanten van Van der Tang Trading ontvangen inmiddels naar volle tevredenheid onze facturen per email. We hebben daarom besloten om per heden een omschakeling te maken naar digitale facturering.

Er zijn meerdere redenen waarom wij hebben gekozen voor deze overstap. Ten eerste speelt het milieu hierbij een grote rol. Doordat we minder papier gaan gebruiken, wordt het milieu minder belast. Ten tweede kunt u onze facturen direct digitaal opslaan waardoor de factuur sneller en gemakkelijker te raadplegen is voor u. Dit maakt zowel voor u als voor ons de correspondentie overzichtelijker.

Voor u als klant betekent deze verandering dat u onze facturen niet langer in papieren vorm ontvangt. U ontvangt onze factuur op het emailadres dat bij ons bekend is. Mocht u de factuur liever op een ander emailadres willen ontvangen, dan kunt u contact met ons opnemen.